2.011 persones varen trobar feina al mes de maig a Palma
L’ocupació a Palma arriba a les 206.300 persones afiliades, la xifra més alta d’un mes d’abril des de 2008L’atur registrat el mes de maig baixa fins a 24.021 persones, un 13,2 % menys sobre maig de 2015

Palma va registrar 206.300 afiliats el mes d’abril, la xifra més alta d’un mes d’abril des de 2008. Aquesta xifra suposa 10.379 afiliats més que el mes de març (5.3%) i 11.110 més que el mes d’abril de 2015 (5.7%); el que suposa 31 mesos ja d’augment interanual consecutiu. Per la seva part, l’atur va arribar el mes de maig fins a les 24.021 persones, 2.011 menys que el mes passat (-7.7%) i 3.661 menys (-13.2%) que en maig de 2015. Així, s’acumulen 44 mesos consecutius de descens de l’atur a Palma.

El 55% dels aturats de Palma són dones, el 49% majors de 45 anys i el 42% aturats de llarga durada. Per a aquests col·lectius són per als que esteim fent més feina des de PalmaActiva, volem donar resposta a tota la ciutadania però tenim especial cura per a aquestes persones que tenen especials dificultats per trobar feina: dones, persones majors de 45 anys i persones aturades de llarga durada.

El mes de maig els contractes indefinits van pujar un 41% de variació interanual, però els temporals segueixen suposant un 88% del total, una xifra molt millorable. Els serveis concentren el 91% d’aquesta contractació; especialment l’hoteleria amb un 25%, i el comerç amb un 12%.

AFILIACIÓ (abril de 2016)

• Palma va registrar 206.300 afiliats en abril, 10.379 afiliats més que en març (5.3%) i 11.110 més que en abril de 2015 (5.7%); el que suposa 31 mesos ja d’augment interanual consecutiu. Observant la sèrie històrica d’afiliació, des d’abril de 2008 quan s’assoliren 217.028 afiliats, aquest és el mes amb major nombre d’afiliats registrat un mes d’abril.

• El conjunt de Balears i Mallorca mostren un increment mensual més elevat, a prop del 10.2% per al conjunt de la comunitat, però l’evolució interanual és molt similar (6.2% per a Balears).

• A Palma el creixement en relació a abril de l’any passat es produeix essencialment al règim general, amb 10.426 assalariats més (un 6.4%); seguit de lluny pel règim d’autònoms (771 afiliats més, un 3%). Els règims de la llar i de la mar segueixen perdent efectius sobre l’any anterior, però en un nombre no rellevant sobre el total d’afiliats (91 i 10 persones respectivament).

CENTRES DE TREBALL (comptes de cotització, abril de 2016)

• Palma va registrar al mes d’abril 15.764 centres de treball amb afiliats d’alta al règim general, el que implica 336 comptes de cotització més que el mes anterior i 540 més que a l’abril de 2015. S’arriba ja a 25 mesos consecutius de creixement interanual.

• Per la seva part, Balears va assolir, també al règim general, 43.211 centres de treball en abril, el que suposa un increment del 7,2% sobre el mes anterior i del 4,1% sobre abril de 2015.

ATUR (maig de 2016)

• Palma va registrar 24.021 aturats, 2.011 menys que el mes passat (-7.7%) i 3.661 menys (-13.2 %) que en maig de 2015. Així, s’acumulen 44 mesos consecutius de descens de l’atur a Palma.

• Al conjunt de Balears l’atur davalla en percentatges superiors: un 14.5% en termes mensuals i un 15% en termes interanuals.

• A Palma, les dones suposen un 55% del total de persones aturades, els majors de 45 anys un 49% i els estrangers un 17%. Un 75% disposa d’estudis iguals o inferiors a secundària obligatòria, un 15% cerca feina a l’hoteleria, un 14% al comerç i un 13% a la construcció; finalment, un 42% du més de 12 mesos en atur.

• En quant a la disminució de l’atur sobre el mes d’abril de 2015, prové sobre tot dels homes (-16.7%), amb una edat compresa entre 25 i 44 anys (-17.3%), espanyols (-13.3%), i en recerca de feina tant a la construcció (-18.6%) com al comerç (-11.8%) i l’hoteleria (-12.6%).

Font: OTIB, a partir de dades del SEPE

CONTRACTACIÓ (maig de 2016)

• Palma va registrar el mes de maig 22.207 contractes laborals, 3.083 contractes més que el mes passat (16.1%) i 3.705 més que el mateix mes de 2015 (20%). En el conjunt de les illes la contractació puja més, tant en termes mensuals (43.3%) com interanuals (18.7%).

• Els contractes temporals segueixen suposant un 88% del total, tot i que els indefinits també pugen un 41% de variació interanual aquest mes. Els serveis concentren el 91% d’aquesta contractació; especialment  l’hoteleria, amb un 25% i el comerç un 12%.

• El perfil més contractat és home (52% del total) i espanyol (76%), i treballa al sector serveis (91%).

Les taules següents mostren les 25 ocupacions més contractades aquest mes per sexe, ocupació i activitat econòmica.

Deja un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.