Palma és Palma.
Aquí vos deix la meva intervenció al  Parlament de les Illes Balears demanant la modificació de la Llei 23/2006: Perquè ...