Discurs de l’Estendard
DISCURS DE L’ESTENDARD 2016 José Hila, batle de Palma  Amics i amigues, Ciutadans i ciutadanes, Avui, com cada 31 de ...