Avui és un día important per a la millora de la neteja de la ciutat: comença el canvi dels contenidors

 

Avui comença
al barri de l’Arenal la instal·lació al carrer dels nous contenidors i la
retirada dels vells
En aquesta
primera fase, des d’avui fins a principis de juny, es renovaran 1.655
contenidors als barri de l’Arenal, les
Meravelles, Can Pastilla i la zona nord de l’eixample
Cada dia es
col·loquen una mitjana de 50 contenidors nous, en grups de les quatre
fraccions: rebuig, envasos lleugers, paper i cartó i vidre
 

 

La primera fase de la renovació dels contenidors ha
començat avui a primera hora del matí al barri de l’Arenal. Es farà feina cada
dia fins a principi de juny per tal de retirar dels carrers els contenidors
vells i instal·lar una mitjana de 50 nous cada dia. D’aquesta manera es
renovaran en aquesta primera fases un total de 1.655, a les següents barriades:
BARRIADA
Núm. CONT.
L’ARENAL
241 cont.
LES MARVELLES
219 cont.
CAN PASTILLA
172 cont.
CAS CAPISCOL
135 cont.
AMANECER
38 cont.
CAMP REDO
193 cont.
L’OLIVERA
68 cont.
SON OLIVA
73 cont.
BONS AIRES
176 cont.
PLAÇA DE TOROS
141 cont.
ARXIDUC
49 cont.
SON FORTESA SUD
49 cont.
ELS HOSTALETS
23 cont.
MARQUÈS DE LA FONSANTA
78 cont.
TOTAL                     1.655 cont.
Els nous contenidors s’instal·laran formant illes
d’aportació de les quatre fraccions: rebuig, paper i cartó, envasos lleugers i
vidre (els de matèria orgànica s’instal·laran posteriorment a finals d’any):

Rebuig: 606

Paper i cartó: 409

Envasos lleugers: 405

Vidre: 399 (49 amb sistema “vacri” per a establiments de restauració).

 

 

Suposen un total de 1.819 nous contenidors, dels
quals es col·loquen al carrer 1.655 (un 10 % queda en estoc per a
substitucions). La resta de contenidors, fins a un total d’uns 5.500,
s’instal·laran a la resta de la ciutat a partir de la tardor. La instal·lació
va a càrrec de l’empresa adjudicatària, Contenur SL, a la qual EMAYA va
adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació el mes de gener per un
total de 5.574.495,96 €.
A més de la implantació de totes les fraccions per
tal de millorar i facilitar als ciutadans la recollida selectiva, el canvi de
contenidors suposa altres avantatges:

Els contenidors són accessibles per a
qualsevol persona, sigui quina sigui la seva edat o condicions físiques. Són de
fàcil obertura (amb palanca per a persones amb cadira de roda i pedal de peu) i
estan senyalitzats per a persones invidents. Compleixen la normativa i els
requisits d’accessibilitat.

Tots els
contenidors estaran identificats amb un número i un codi Qr.
A través de
qualsevol aplicació de lectura d’aquests codis es podrà consultar informació
sobre aquest contenidor (què s’hi diposita, freqüència de recollida…) i amb
l’app d’EMAYA també es podran fer consultes i  comunicar incidències relacionades amb aquest
contenidor. El codi també es podrà introduir al web d’EMAYA i realitzar
aquestes consultes.

Els contenidors, així mateix, estan
retolats amb indicació de les fraccions i residus que s’hi ha de dipositar i
els que no, i amb un missatge educatiu per conscienciar sobre la separació dels
fems.

Paral·lelament a la instal·lació dels nous
contenidors s’implantarà un sistema de neteja diari de les àrees de
contenidors, amb uns vehicles que realitzaran rutes prèvies al buidat dels
contenidors. Així mateix cada mes es netejaran per defora i cada tres mesos per
dedins.

Els nous contenidors tendran un programa de
manteniment a càrrec d’EMAYA, per revisions i reparacions continuades, cosa
inexistent fins ara.


Campanya
d’informació i conscienciació
Així mateix, la renovació dels contenidors anirà
acompanyada de campanya d’educació i
conscienciació “Estrenam contenidors. Estrenam històries”
per tal de donar
a conèixer aquests canvis i demanar col·laboració ciutadana per separar els
residus i mantenir la ciutat neta.

 

Un element fonamental d’aquesta campanya educativa és
la publicació de la guia de bones pràctiques per a la gestió dels residus a
Palma, on es pot consultar què s’ha de fer per donar un destí adequat a
qualsevol deixalla domèstica.  També s’ha
editat un fulletó per informar de les característiques dels nous contenidors.
L’equip d’educació ambiental d’EMAYA recorrerà els
barris allà on es canvien els contenidors per informar els ciutadans al carrer,
instal·lant punts informatius i contactant amb les associacions de veïns. Es
distribuirà les publicacions editades i s’informarà personalment als ciutadans.
El mesos d’abril i maig s’instal·laran els punts
informatius davant el pavelló Toni Servera, a la plaça dels nins de S’Arenal i
a la plaça Pius IX de Can Pastilla. El mesos de maig i juny aquest punts
informatius estaran presents a Cas Capiscol, Amanecer, Camp Redó, Son Oliva,
Bons Aires, Plaça de Toros, Arxiduc, Son Fortesa, pl. Santa Elisabet i Costa i
Llobera.
1 comentarios
  1. Anónimo
    Me pareix molt bé que es canviin els contenidors i que es facin campanyes d'informació i conscienciació, però allò important son els resultats: malgrat tot, Palma es una ciutat molt bruta. Es vergonyós veure com estan d'herbes i brutici molts carrers de Palma. Vaig enviar al Diario de Mallorca unes fotografies de l'estat del carrer Andrea Doria, ple de plantes a les seves aceres. Ho publicaren dia 27 de juny. M'agradaria molt que servis per qualque cosa.
    Crec que una de les primeres obligacions d'un Ajuntament es tenir la ciutat neta i cuidada. Es molt trist que un Ajuntament d'esquerres tengui Palma en aquestes condiciones. Pagan imposts i a més a més som una ciutat turística. Donam una imatge deplorable.
    També convendria que anassin a veure com esta el Baluart del Princep, del qual es va fer una restauració preciosa. Es horrorós, està ple d'herbes, brutici i pintades. Es imposible mantenir un espai tan hermós i que ha costat tants de dotblers de restaurar, en condicions dignes????
    Sé Sr. Hila que des d'avui vosté ja no es el batle de Palma, però avui he vist la oportunitat d'escriure la meva opinió. Tal vegada servirà per qualque cosa. Salutacions.

Los comentarios están cerrados.