Els i les socialistes de Palma ens hem presentat a aquestes eleccions municipals de 2015 amb un projecte de ciutat, un model, que respon a unes línies traçades per tenir cura de les persones, recuperar la dignitat dels barris, generar ocupació i oportunitats i que s’ostenti la defensa de la igualtat i la justícia social.
El resultat de l’elecció, i que manifesta la voluntat expressa de la ciutadania, ha configurat un escenari inèdit a la nostra ciutat però que suposa alhora un autèntic repte per a tots, no només pels partits que han resultat els protagonistes del procés.
Els quatre anys de polítiques anti-socials del PP, on s’ha governat d’esquenes i a la contra de la ciutadania, han suposat l’enfonsament d’aquesta força política que, sumat a un sentiment generalitzat de descrèdit i indignació vers la política, ha facilitat l’aparició de forces polítiques noves i també n’ha propiciat l’augment del suport vers d’altres.
Tot plegat s’ha de viure com una nova oportunitat que tenim els i les socialistes per construir, juntament amb aquests nous agents polítics i, sobretot, amb la ciutadania, una ciutat enfocada al progrés de les persones.
Per això, i perquè els socialistes de Palma estam preparats per començar a governar a partir del minut 1 de la nova legislatura, a continuació plantejam un conjunt de mesures que consideram fonamentals a l’hora d’encarar qualsevol negociació que retorni el govern de la nostra ciutat a les forces d’esquerra. Són unes línies d’actuació que formen part de la nostra proposta programàtica per a Palma i que responen a allò que consideram fonamental per garantir el benestar i la dignitat dels ciutadans i que els permetran assolir novament els seus objectius fonamentals com a individus.
1. Hem de posar fre a una situació insostenible a la nostra ciutat. En els sis primer mesos de govern: protegir a les famílies en
risc de desnonament. Ajudar a les famílies a negociar amb els bancs, crear l’Oficina Antidesnonaments i posar en marxa una Borsa d’Habitatges d’ús urgent per a les situacions més severes.
2. Davant la situació d’emergència social que patim, impulsar un pla de xoc que permeti als ciutadans més vulnerables davant la
crisi poder mantenir un estatus de dignitat. Garantir el dret a un habitatge en condicions, l’accés als subministraments i aliments bàsics i reforçar les polítiques socials amb una aliança amb el tercer sector.
3. La infància, eix central de la política municipal. Atacar directament els casos de pobresa i malnutrició infantil. Garantir
l’escolarització de qualitat per als nins de 0 a 3 anys i reforçar el progrés escolar amb la recuperació del programa ÈXIT. Manteniment adequat de les infraestructures escolars i centres educatius oberts els horabaixes per potenciar-hi les activitats comunitàries.
4. Prioritat la generació de feina digna i amb drets. Creació de programes específics d’ocupació per als nostres joves, majors de 45
anys i els aturats de llarga durada. Promoció turística enfocada a crear ocupació, aposta pel teixit comercial al centre i als barris, i oficina d’atenció als autònoms. Serveis públics de qualitat, l’Ajuntament no contractarà amb empreses que no respectin el conveni del sector.
5. Evitar que els joves de Palma sense recursos es quedin sense poder completar la seva formació en estudis superiors o equivalents. Creació d’una línia de beques que els permetin assumir el cost de la matrícula.  
6. Protegir la singularitat i riquesa dels barris de Palma i posada en marxa d’un pla integral que permeti recuperar-ne la dignitat
a les barriades, tenint cura de les infraestructures i la neteja. Recuperació de la policia de barri que garanteixen la convivència entre els veïns i recolzen, a peu de carrer, el foment de les actituds cíviques i la tasca dels serveis socials i educatius.
7. Una ciutat més verda i sostenible amb una estratègia combinada de reducció del trànsit, recuperació del protagonisme de la bicicleta i el vianant i una millora de les línies i freqüències del bus urbà. Gratuïtat del bitllet de bus per a tots els menors de 16 anys.
8. Derogació de l’ordenança “cívica” i foment d’una ètica pública i ciutadana que fomenti l’ús compartit de l’espai públic entre tots els
palmesans i visitants. Aliança amb la ciutadania que contengui campanyes a llarg termini per aconseguir un repte de ciutat: neta, saludable, tranquil·la, justa i igualitària.
9. Impuls d’un Projecte Cultural de Palma amb la implicació de col·lectius, teixit associatiu, creadors, sector turístic i ciutadans. Aplicació d’un codi de bones pràctiques que garanteixi la qualitat i independència de la producció cultural. Promoció de les indústries culturals com a generadores d’ocupació i factor desestacionalitzador del turisme. Recolzament de les iniciatives externes que completin l’oferta pròpia. Recuperació de GESA com a mostrador cultural i d’innovació.
10. Recuperació de la credibilitat de la ciutadania en la política i les institucions amb la pràctica d’una nova manera de governar. Supervisió online del programa de govern, elaboració participativa del pressupost municipal, consulta a la ciutadania de les inversions que suposin més del 10% del pressupost municipal, rendició de comptes. Publicitat de les retribucions, funcions i activitats de la corporació municipal i els seus assessors. Impuls decidit al teixit associatiu de la ciutat.
Palma, 28 de maig
Deja un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.