Pressupost 2016: l’inici del canvi a Palma.
El Pressupost propi de l’Ajuntament de Palma per a l’exercici 2016 és el pressupost que acaba amb les retallades i inicia el camí de la devolució dels drets perduts pels ciutadans i ciutadanes de
Palma.
Respecte del pressupost inicial de 2015 experimenta un increment del 2,75%, amb un import de 389.943.200 €, que marca un canvi de tendència després d’anys de baixada de l’import global, i es consolida com el major pressupost dels darrers cinc anys. Gràcies a la millora en les expectatives de recaptació, principalment de tributs de base immobiliària i de les aportacions de l’Estat, en relació amb el 2015, aquest creixement pressupostari ha estat possible congelant, de manera generalitzada, la pressió fiscal a la ciutadania i rebaixant el tipus de l’IBI per a neutralitzar les pujades derivades de l’efecte de la revisió cadastral de 2012, amb l’objectiu de no continuar carregant la crisi damunt les espatles dels veïns i veïnes de Palma.
S’ha pressupostat una operació de crèdit per un total de 2.710.200 € per a inversions financerament
sostenibles. La seva destinació serà, principalment, la millora d’infraestructures tant en
accessibilitat als barris com per a millores d’eficiència a edificis públics, el desenvolupament de
les mesures adoptades al Pla de mobilitat urbana sostenible, amb l’objectiu d’aconseguir una ciutat
més moderna, amable i sostenible, i projectes d’eficiència energètica com la renovació del
sistemes de climatització a les instal·lacions esportives per a aconseguir un sistema més ecològic,
més eficient i amb un menor cost de funcionament.
A la partida de Personal s’incorpora l’increment de l’1 per cent previst a la Llei de Pressuposts
generals de l’Estat i una partida equivalent al 25% de la paga extra retirada el 2012 i que serà
objecte de negociació sindical, amb la voluntat de recuperar les retallades i els drets perduts també
pel funcionariat i personal laboral municipal. A més, el pressupost per a 2016 incrementa un
11,6% la dotació per a nous llocs de feina.
D’altra banda, el pressupost per a 2016 fa un esforç de contenció de la despesa corrent i incorpora
una reducció de les despeses de publicitat i propaganda, i les de atencions protocol·làries i de
representació, que minven en total un 17,9%.
Aquest pressupost està elaborat per a posar l’Ajuntament al servei de les
persones, encara en una situació de limitació de recursos i de cura en la despesa, però amb la
convicció de treballar sobre els valors d’una institució que vetla per la cohesió social, el
desenvolupament sostenible i l’economia compartida, per a recuperar els drets dels ciutadans i
ciutadanes i garantir la dignitat dels barris i la qualitat dels serveis públics:
· La fi de les retallades és evident en matèria social. Després de una baixada del 13,7% el
2015 en Benestar Social, fins als 28 milions, la despesa social supera el 2016 els 30
milions d’euros. S’incorpora, a més, una partida de 350.000 euros per a lloguer social a
l’Àrea d’Habitatge Digne. Amb la creació de la Regidoria de Igualtat i Drets Cívics,
juntament amb la de Benestar i Drets Socials la despesa social experimenta un increment
d’un 6,3% respecte del 2015. Així, s’incrementa la dotació per a la millora dels serveis
públics: el Servei d’Acolliment Municipal, el Servei de Centre de Dia i l’atenció a les
dones víctimes de violència de gènere i joves, així com el servei i les ajudes a col·lectius
LGTBIQA.
· El foment de l’ocupació torna a ser una prioritat per al consistori, el qual després de quatre
anys incorpora la dotació de una partida específica, dins la Regidoria de Turisme, Comerç
i Treball, per a optar als programes d’ocupació del fons de garantia juvenil, per a donar
oportunitats als joves i als col·lectius més vulnerables a l’hora de trobar una feina.
L’objectiu és prioritzar la millora de l’ocupació mitjançant orientació i intermediació, i la
formació per a l’ocupació.
· El 2016 l’Ajuntament fa un esforç per la qualitat de l’educació pública a Palma i
incrementa la dotació per a manteniment dels centres escolars, alhora que preveu
l’obertura de les escoles al seu entorn mitjançant programes de dinamització, potenciant
l’ús comunitari de les escoles fora de l’horari escolar. També s’incrementa el manteniment
de les instal·lacions esportives, abandonades els darrers anys, i que necessiten amb
urgència sistemes d’eficiència energètica, com és el cas de les piscines municipals de Son
Hugo.
· El 2016 ha de ser un any fonamental per a la Policia Local de Palma, l’any per a la
reorganització del cos, l’impuls d’un model de policia de proximitat, la renovació de la
cúpula policial i la recuperació de la credibilitat. A més de la gestió de personal, l’Àrea de
Seguretat de l’Ajuntament de Palma obtindrà una inversió extra de 750.000 € per a
abordar la dotació de mitjans materials per a substituir els obsolets i emprendrà la
renovació de vehicles de policia i per a equips de respiració per al Cos de Bombers, amb la
qual cosa es quadruplicarà la inversió en aquesta àrea.
· L’Àrea de Participació Ciutadana, descomptant les competències de joventut, incrementa
el seu pressupost un 6,2%. Però el més destacat és que per primera vegada s’inclouen
partides específiques per a l’execució del pressupost participatius: en concret, 100.000
euros que permetran a la ciutadania elegir els projectes per als seus barris, en un pla pilot
que contribueix a potenciar la democràcia local, la transparència en la gestió pública, amb
el convenciment que els intercanvis entre ciutadans i autoritats locals permeten ajustar
millor les polítiques i els serveis públics a les preferències dels ciutadans..
· La Cultura es veu recolzada per aquest pressupost amb un increment de la dotació per
concertació de programes que permetin millorar l’oferta cultural de la ciutat. L’exercici
2016 preveu també la posada en marxa d’un nou i important equipament cultural, el Casal
Balaguer. El pressupost incorpora també un increment en la dotació inicial per a fons de
llibres i la creació de noves partides per a la promoció de la llengua i per a la memòria
històrica, inexistents fins ara.
· L’Àrea de Model de Ciutat i Habitatge Digne es dota de recursos per a abordar el 2016 dos
importants reptes: treure endavant el nou Pla general d’ordenació urbana de Palma i dotar
de contingut social l’Oficina Antidesnonaments, de nova creació durant aquesta legislatura
i a la qual es destina una partida específica de lloguer social. També cal destacar la dotació
d’ una partida per a poder optar als fons europeus amb vista a la millora dels barris i al
desenvolupament d’un model de ciutat que posa l’urbanisme al servei de les persones.
· El pressupost de 2016 reflecteix el compromís de l’equip de govern de Cort de potenciar
una mobilitat a la nostra ciutat més sostenible, còmoda i econòmica. La mobilitat de Palma
es veu reforçada per les inversions previstes per a complir els compromisos adquirits al Pla
de mobilitat urbana sostenible i per a incorporar l’aportació necessària pel programa
Red.es per a millorar l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat del servei públic a través de l’ús de
la innovació i les TIC.
· En matèria d’Infraestructures el pressupost de 2016 prioritza les inversions a les barriades,
després d’anys de retallades, i la inversió en accessibilitat com a eix transversal de les
actuacions municipals. Recuperar la dignitat dels barris passa per posar en marxa el nou
pla d’enllumenat, que suposa la renovació d’infraestructures i invertir en vialitat, parcs i
jardins. Augmenta la dotació per al manteniment d’edificis i les inversions en nous
projectes, como ara la plaça d’Espanya o l’Eix Cívic Pere Garau-Son Gotleu.
· A l’Àrea de Sanitat i Consum destaca el 2016 la dotació pressupostària per a elaborar i
divulgar el Pla d’acció contra molèsties de renous, una de les necessitats estratègiques
d’una ciutat a mida de les persones. S’augmenta la partida destinada a programes de
promoció de la Salut, que permetrà arribar a més col·legis i infants.
· Amb l’objectiu de garantir la qualitat ambiental del medi urbà i els espais naturals de
Palma, l’Àrea d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal es dota de recursos per a iniciar
el pla de gestió de les Fontanelles i de recuperació del Carnatge, alhora que preveu una
major dotació per al manteniment i la vigilància de platges, agricultura i mercat ecològic.
· Funció Pública i Govern interior incorporen una dotació per a reformes a les instal·lacions
de les oficines d’atenció ciutadana amb la finalitat de millorar el servei públic, l’obertura
de la nova oficina de Son Moix, així con l’increment de la partida de l’Oficina del
Defensor de la Ciutadania, amb l’objectiu de cobrir el nomenament durant el pròxim
exercici i poder donar resposta al dret de la ciutadania d’informació i reclamació davant
l’Administració.
· La Innovació torna a ser un eix transversal de l’acció municipal. El pressupost de 2016
preveu més inversió en nous equips informàtics, la incorporació dels servidors de policia i
el rellançament de la Smart Office amb la participació al programa Red.es, entre d’altres.
Si voleu veure el document amb la presentació de les dades del pressupost el teniu AQUÍ
Deja un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.